Supervision til fagfolk i det pædagogiske felt

Jeg tilbyder supervision til fagfolk, som arbejder indenfor det pædagogiske felt (fx pædagoger og lærere). Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe.

Supervisionen tager udgangspunkt i de faglige emner, problemstillinger eller dilemmaer I er optagede af, og har brug for at bringe mere i fokus og blive klogere på.

Supervisionen er et rum, hvor man udforsker og bliver klogere på sit eget faglige ståsted. Man styrker og udvider sine faglige færdigheder og fylder på den faglige ’værktøjskasse’.

Supervisionen skal give nye perspektiver og idéer til handlemuligheder, i forhold til de problemstillinger man bringer op.

I gruppesupervision understøttes kollegaskabet og den fælles faglige forståelse og retning.

For at alt dette kan blive muligt skal man være tryg i supervisionsrummet. Man skal turde stille spørgsmål og udtrykke tvivl og faglig usikkerhed. Det er en del af min opgave som supervisor, at skabe gode betingelser for dette – og det er noget jeg lægger stor vægt på.

Min opgave som supervisor er at sætte og styre rammen for en proces, hvor ovennævnte bliver muligt.

Jeg bidrager desuden med min faglige viden, erfaring og perspektiver i forhold til de emner der arbejdes med i supervisionen.

Du eller I er meget velkomne til at kontakte mig, for at høre nærmere om muligheden for en aftale om supervision.