Konfliktmægling

Man kommer ikke igennem livet uden at støde på vanskeligheder og konflikt i relation til andre mennesker. Ofte får vi talt med hinanden og justeret vores forståelser eller handlinger, så relationen igen kan komme på et godt spor. Andre gange lever vi med det. Vi accepterer, at der er en uenighed imellem os, som til tider kan betyde noget for vores relation, men som ikke nødvendigvis kan eller skal løses. Det kan fx være i parforholdet, vores samarbejde om forældreskab eller i et kollegaskab. Det kan være i relationer mellem søskende eller mellem børn og forældre. Eller det kan være, at vi arbejder i en organisation med rammer eller krav, som på visse måder er i strid med vores faglige værdier og præferencer.

Indimellem kan uenigheder udløse så store vanskeligheder i en relation, at det opleves umuligt at tale om, justere eller acceptere. Det kan føre til, at vi træder ud af relationen. Fx at vi opgiver et venskab, bliver skilt eller finder et andet arbejde. Andre gange er vi forbundet i denne relation på måde, hvor det er vigtigt eller nødvendigt for os, at gøre noget ved konflikten. Men vi kan opleve, at vi har brug for hjælp til det dette.

I mit arbejde med konfliktmægling er jeg optaget af de værdier og intentioner der gemmer sig i konflikten eller som konflikten er et udtryk for. Det at være i konflikt er ofte ekstremt pinefuldt. Så når man alligevel er en del af konflikten, så er det fordi noget er vigtigt. Man kæmper for noget eller man passer på noget som er værdifuldt. Oftest er det noget nemmere at få øje på hos sig selv end hos den anden part i konflikten.

Ved konfliktmægling får man mulighed for at lytte og bedre forstå, både sig selv og den anden part i konflikten. Sammen med konfliktmægleren undersøger man emnet for konflikten. Man undersøger sine egne og den anden parts handlinger, hvad handlingerne er et udtryk for og hvilken effekt de har. Når der er opstået en tilpas grad af tryghed og forståelse, kan man bevæge sig ind i en modig og kreativ proces, hvor man sammen finder nye mulige handlinger.

Konfliktmægling er en styret ramme, et trygt rum. Det er en måde at tale sammen på, som giver mulighed for at fortælle og lytte, og for at der dermed kan opstå håb og nye muligheder for den ’konfliktramte’ relation. Konfliktmægleren kan ikke alene løse konflikten. Men hvis parterne i konflikten vil engagere sig i det, så kan konfliktmægleren skabe gode betingelser for en mere positiv og mindre konfliktfyldt relation. Konfliktmægling kan foregå i en enkelt samtale, men oftest vil konfliktmægling kræve at man mødes 2-4 gange. Konfliktmægling kan starte med en samtale, hvor parterne i konflikten er samlet eller jeg kan som konfliktmægler mødes med parterne i konflikten hver for sig, inden vi mødes i fællesskab. Når I henvender jer, finder vi ud af, hvilken form der vil give de bedste betingelser for konfliktmæglingen for jer.