Samtaler om forældreskab og familieliv

Familier kan se ud på mange måder. Forskellige familieformer kan give forskellige glæder og udfordringer. Jeg har samtaler med forældre som kommer alene og forældre som kommer sammen. Det kan være forældre som lever alene med deres børn og det kan være forældre som lever sammen. Det kan også være forældre som lever i sammenbragte familier med dine, mine og vores børn.

I samtaler hos mig tager vi udgangsgangspunkt i de problemer I står i som forældre og familie. Vi undersøger, hvad problemerne handler om, og hvilken effekt de har. Vi finder frem til nye forståelser og nye handlemuligheder, som bringer jer tættere på det liv I ønsker for jeres børn og jeres familie som helhed. Som passer med jeres værdier, og det som er vigtigt for jer.

Nedenfor skriver jeg lidt om, hvad man fx kan opleve som en belastning for forældreskabet og familielivet. Det kan du læse, hvis du har lyst. Du kan også bare ringe og få en lille uforpligtende snak, hvor vi undersøger om samtaler hos mig, kunne være en god idé for dig eller jer (tlf. 61 72 64 47).

Forældreskab og familieliv fylder ofte tilværelsen med mening, tryghed, glæde og små eller store herlige sus af lykke.

For de fleste følger dog også med forældreskabet og familielivet mange vanskelige situationer og svære følelser.

Man kan opleve tvivl og usikkerhed. Dilemmaer og store spørgsmål banker på. Hvilke valg skal jeg træffe? Hvilke hensyn skal jeg vægte? Hvordan er jeg overhovedet en ’god nok’ far eller mor? Mange gange finder man selv sine egne svar hen ad vejen. Man fornemmer, hvad der er rigtigt for ens eget barn, og hvad der passer med ens egne værdier. Andre gange har man brug for viden og gode idéer fra andre. Der er mange meninger og anvisninger til det gode forældreskab og familieliv ’derude’. Eksperter som tilbyder viden og giver anvisninger. Familie og venner, som fortæller deres mening og giver gode råd. De mange gode råd og anvisninger kan stikke i alle mulige retninger, og det kan til tider være svært at søge viden og inspiration, uden at blive skrupforvirret og endnu mere i tvivl.

Som forælder kan man også opleve, at man faktisk ved en hel del om sine egne værdier og hvordan man helst vil være og gøre, men at man igen og igen handler imod sine værdier. Det kan fylde èn med skam og fortrydelse, og måske en følelse af tristhed, frustration eller magtesløshed. 

Det kan også være, at man som forældre er uenige om, hvordan man er gode forældre. Det kan være man kritiserer hinanden og skændes om, hvordan man bør være og hvad man bør gøre sammen med børnene i forskellige situationer. Man gør hinanden vrede, kede af det og usikre, og man får hver især sværere ved at være sammen med børnene og hinanden på gode, naturlige måder. Måske får man skubbet hinanden længere og længere ud i nogle positioner, som ingen føler at de hører hjemme i, fordi man hver især oplever at man skal forsvare det man gør, eller kompensere for det den anden gør.

I nogle familier oplever man særlige udfordringer, fordi man har et eller flere børn som er anderledes end de fleste, og som derfor har helt særlige behov. Det øger naturligt nok sandsynligheden for at man som forældre oplever usikkerhed og måske også uenighed omkring, hvordan man er gode nok forældre.