Samtaler med børn

Børn som er i svære livssituationer kan opleve det som en stor hjælp at tale med en psykolog. Det kan fx være børn som:

  • bekymrer sig meget eller har angst
  • føler sig triste eller ensomme
  • føler sig forkerte eller udenfor fællesskabet
  • har været udsat for mobning
  • oplever mange konflikter med voksne eller andre børn
  • oplever skilsmisse
  • oplever at livet i familien er svært

Når I som forældre henvender jer med ønske om samtaler til jeres barn, vil jeg først have en samtale med jer forældre. Måske er jeres barn med til denne samtale. Det afhænger af barnets alder, modenhed og problemstillingen. Jeg vil bruge samtalen til sammen med jer at vurdere, om psykologsamtaler vil være en god idé for jeres barn.

Når jeg har samtaler med børn gør jeg mig umage med at være kreativ og tilpasse forløbet, så barnet føler sig tryg og oplever at samtalerne er hjælpsomme. Selvom vi taler om alvorlige problemer i barnets liv, så kan vi undersøge og arbejde med disse på legende måder. Der skal være plads til håb og glæde – og måske et lille grin.

I de fleste tilfælde bør samtaler med børn ikke stå alene. Det kan give børnene indtryk af, at de alene er ansvarlige for den forandring som skal ske. At de er problemet. Men børns problemer er altid knyttet til de sammenhænge de befinder sig i og til de mennesker de er sammen med. I de fleste samtaleforløb med børn, vil der derfor være en høj grad af inddragelse af jer forældre.