Workshops og udviklingsforløb

Jeg tilbyder workshops og faglige udviklingsforløb for fagfolk i det pædagogiske felt.

Nedenfor er en oversigt over temaer, som har min særlige opmærksomhed for tiden. Det kan være, at ét af disse temaer er præcis, hvad I har brug for at have mere i fokus netop nu. Eller det kan være I har brug for noget som i højere grad er tilpasset specifikke faglige interesseområder eller udfordringer I står med. I er velkomne til at kontakte mig for at drøfte mulighederne.

Mindre konflikt, irettesættelse og skældud

Konfliktsituationer er en helt almindelige del af samspil imellem mennesker og dermed også en naturlig del af det pædagogiske arbejde. Men i en travl hverdag, hvor mange rutiner skal følges og mange forskellige behov skal tilgodeses, kan man opleve, at man havner i en pædagogisk praksis, hvor man alt for ofte står i de samme konflikter med de samme børn. Det kan være konflikter imellem børnene eller imellem børn og voksne.

At forebygge og håndtere konflikter i det pædagogiske arbejde kræver professionel viden og professionelle handlinger. I workshops og udviklingsforløb om dette emne vil der være fokus på viden og værktøjer til at analysere konfliktsituationer, så man kan forebygge, at de gentager sig. Og der vil være fokus på, hvordan man kan møde de konflikter, som vil opstå i pædagogisk arbejde, på måder som understøtter børns mulighed for læring og trivsel.

Tryghed og tilknytning i vuggestuer og dagpleje

At arbejde med børn fra 0-3 år kræver en specialiseret viden om børns tidlige udvikling og særlige behov for tryghed og tilknytning. Det kræver evne til at indleve sig i barnet og afstemme sig efter dets behov. I workshops og udviklingsforløb om dette emne tager vi afsæt i forskningsbaseret viden og forbinder det til jeres hverdagspraksis. Vi ser på, hvordan man i forskellige hverdagssituationer kan arbejde professionelt med at være en voksen, som det lille barn kan føle sig tryg ved og knyttet til. Så barnet kan opleve den nærhed og forbundethed til voksne, som er forudsætningen for, at barnet søger nysgerrigt og legende ud i verden. Vi vil også se nærmere på situationer, som kræver en særlig opmærksomhed i det professionelle arbejde med at skabe tryghed og tilknytning. Fx når børn viser en højere grad af utryghed end sædvanligt.

Når jeg afholder workshops eller faglige udviklingsforløb lægger jeg stor vægt på at forbinde teoretisk og forskningsbaseret viden med konkret pædagogisk praksis. Man skal som deltager opleve, at man får viden, som giver mening og er relevant for de arbejdsopgaver man står med i hverdagen. Man skal have klare idéer til, hvordan man med det samme kan arbejde med den nye viden. Hvad man helt konkret kan gøre her-og-nu og på den lange bane.

I workshops vil der altid være en vekslen imellem formidling af viden, øvelser og dialog. Ved faglige udviklingsforløb kan vi, hvis det giver mening i forhold til opgaven, tilføje observationer eller videooptagelser til at understøtte læringsprocessen. De faglige udviklingsforløb kan desuden kombineres med supervisionsforløb.